Projekta "Aizmirsti steigu!" noslēguma konference Šliselburgā

Viļānu apvienības pārvalde 22.Decembris, 2014, 17:08 Projekti 2007-2013

No 15. līdz 17. decembrim Krievijas pilsētā Šliselburgā viesojās Viļānu un Kārsavas novadu delegācijas,  lai piedalītos starptautiska projekta “Aizmirsti steigu!” noslēguma konferencē. 

Jau gandrīz pusotru gadu Viļānu novada pašvaldība (projekta vadošais partneris), Kārsavas novada pašvaldība un Šliselburgas pilsētas (Krievija) administrācija darbojas vienotā projektā ELRII 359 “Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana, izmantojot radošo literāri-māksliniecisko potenciālu” jeb “Aizmirsti steigu!”.

Projekts tiek īstenots, pateicoties Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmai. Drīz, 31. decembrī, projekts noslēgsies. Lai izvērtētu  Noslēguma konferencē tika izvērtētu īstenotā projekta rezultātus, iesaistīto pašvaldību ieguvumus, kā arī noteiktas jaunas iespējamās sadarbības jomas projekta partneru vidū, Šliselburgā tika rīkota projekta noslēguma konference.

Noslēguma pasākumi Šliselburgā iesākās ar vadības sanāksmes sēdi. Tās laikā pašvaldību vadītāji atzina, ka katrs no partneriem var lepoties ar būtiskiem ieguvumiem. Šliselburgas pilsētas administrācijas vadītājs Nikolajs Homenko uzsvēra, ka projekts izdevās tieši jauniešu komunikācijas ziņā un tāda veida jauniešu apmaiņai ir jāturpinās.

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka atzina, ka projekta īstenošanas laikā bija vērojama sadarbības izaugsme. Neskatoties uz to, ka katrā pašvaldībā pateicoties projektam tika veikti infrastruktūras uzlabojumi, vissvarīgākais ieguvums no dalības projektā ir cilvēku saskarsme.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova norādīja – projekts ir ieguldīto pūļu vērts. Uzlabotie vai jauni infrastruktūras objekti (projekta laikā Šliselburgā tika renovēta bibliotēka, Kārsavā ierīkota brīvdabas estrāde, savukārt Viļānos uzbūvēta āra lasītava - skatuve) ir neizdzēšams ieguvums katram.

Kā atzina projekta vadītāja Iveta Piziča, vēl viens būtisks ieguvums katrai pašvaldībai no dalības projektā ir kopīgas komunikācijas platformas izveide, ko var izmantot ne tikai pašvaldību pārstāvji, bet arī projekta partneru radošie prāti – mākslinieki un literāti.

Projekta noslēguma konference norisinājās 16.decembrī un sastāvēja no vairākām daļām, piedaloties projekta partneru pārstāvjiem, amatpersonām, projekta darbiniekiem, māksliniekiem un literātiem.  Konferences pirmā daļa norisinājās Šliselburgas pilsētas bibliotēkā. Tika izvērtēts, kā projekts ietekmēja pierobežu pašvaldību sadarbību literatūrā un mākslā, projektā iesaistītie eksperti – Inga Strūberga (Viļāni) un Jeļena Čurkina (Šliselburga) vērtēja literatūras potenciāla attīstību pierobežu pašvaldībās, kā arī tika prezentēta projekta grāmata “Aizmirsti steigu!”. Šajā grāmatā ir apkopoti projekta starptautisko konkursu laureātu darbi – dzeja un ilustrācijas. Izvērtēja arī nākotnes sadarbības iespējas. To pierāda trīs pašvaldību vidū parakstītais Nodomu protokols ar 2015. gadā īstenojamām aktivitātēm.

Konferences 2. daļa tika rīkota Šliselburgas skolā, norādot uz bērnu un jauniešu lomu projekta īstenošanā. Kārsavas novada delegācijas pārstāvji pastāstīja par jauno mākslnieku un literātu starptautisko nometni, kas tika rīkota Kārsavā šī gada vasarā. Notika arī projekta literatūras konkursa laureātu apbalvošana. Prezentācijām sekoja mūzikas un dejas kolektīvu priekšnesumi un radošās darbnīcas. Viļānu novadu pārstāvēja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Santa Lempa un Edvards Brencis.

Mākslas jomā īstenotās projekta aktivitātes tika izvērtētas konferences 3., noslēdzošajā daļā, kas norisinājās Šliselburgas Mākslas skolā. Maija Podnieka, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, sniedza prezentāciju, kādos pasākumos iesaistījās mākslas skolu audzēkņi projekta īstenošanas laikā, kā arī notika mākslas konkursa laureātu apbalvošana.

Pirms Viļānu un Kārsavas novadu delegācijas devās prom, to pārstāvjiem bija iespēja viesoties Šliselburgas pilsētas bibliotēkā kā Krievijas Virtuālā muzeja filiālē. Pateicoties projekta īstenoto pasākumu rezultātā iegādātajām ierīcēm, Šliselburgas iedzīvotājiem tagad ir iespēja apskatīt daudzu Krievijas muzeju ekspozīcijas, nepametot bibliotēkas telpas. Notika arī darba grupas tikšanās, kuras laikā vēlreiz tika uzsvērti galvenie ieguvumi no dalības projektā, kā arī izvērtētas nākotnes sadarbības iespējas.

Neskatoties uz noslēguma pasākumu daudzveidību, gan vadības sēdes, gan darba grupas tikšanās, gan konferences laikā tika uzsvērts galvenais: projekta mērķis izveidot vienotu Viļānu, Kārsavas un Šliselburgas kultūras informācijas telpu, ko izmantotu cilvēki ar radošo māksliniecisko potenciālu, tika sasniegts. Tika iegūta veiksmīgas sadarbības pieredze un izveidots labs pamats turpmākai sadarbībai. 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Informāciju sagatavoja

Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-12-22

Iesaki citiem: