Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tavai izaugsmei

Viļānu apvienības pārvalde 26.Novembris, 2018, 21:48 Projekti 2014-2020

Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

KAAP- karjeras attīstības atbalsta pasākums

*3. oktobrī KAAP “Izzini profesijas ceļojot 1”- ceturto klašu skolēni devās ekskursijā uz Madonas novada uzņēmumiem.( Par to sīkāk  skolas avīzē “Kaleidoskops”). Pa līdzīgu maršrutu jau 29. augustā KAAP “Latvija var “ietvaros, devās 3.-12.klašu interesenti. Viņi apmeklēja SIA "Madonas karameles"- noklausījās stāstījumu par ražotnes izveidi un izaugsmi, noskatījās video par karameļu tapšanas procesu, izejvielām. Sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils"- iepazinās par populārāko dažādu ziemas un vasaras sporta sacensību un nometņu norises vietas izveides vēsturi, daudzfunkcionalitāti , tās darbībā iesaistītajām profesijām, to apgūšanas iespējām.  Apmeklēja keramiķa Jāņa Seiksta darbnīcu, lai redzētu keramiķa darba vidi, izzinātu profesijas īpatnības. SIA „TD Sveķi” gids pastāstīja par  truškopības un aitkopības jomas attīstību, bet Z/S “Līvi” īpašnieks- par kazkopības nozares īpatnībām, lielā ganāmpulka izveidi, kā arī par ekoloģiski tīrā kazu piena pārstādi t.i. dažāda veida gardu kazas piena sieru ražošanu. Interesanti bija vērot kazu ganāmpulku dabā.

* 10.oktobrī 1.-5.klašu skolēni piedalījās  KAAP  “Darbs māca darītāju 1”, kur tikās ar biškopi Aldu Auziņu. Viņiem bija lieliska iespēja uzzināt par biškopja profesijas īpatnībām, apskatīt biškopja instrumentus: dūmkannas, maskas, tērpus, slotiņas, rāmīšus utt. Patīkams pārsteigums bija – iepazīšanās ar biškopības produkciju un degustācija. Visiem garšoja saldais medutiņš. Skolēni varēja uzzināt par vaska sveču liešanas gaitu, apskatīt formas. Vairāki skolēni bija ļoti zinoši biškopības jautājumos, jo kāds no ģimenes locekļiem nodarbojas ar biškopību.

*10.oktobrī desmit aktīvi Viļānu vidusskolas skolēni, Karjeras nedēļas ietvaros, devās uz Rēzekni, lai piedalītos reģionālajā diskusijā “Vadi savu karjeru pats”. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus tikšanās dalībniekiem, ko izmantoja arī Viļānu vidusskolas skolēni.

*11.oktobrī  NVA karjeras konsultants  Sandra Ragause, karjeras nedēļas ietvaros, vadīja 3 grupu konsultācijas: 11. a klasei par kokapstrādi, 11 .b klasei par metālapstrādi un 12. a klasei par pārtikas ražošanu. Paldies Sandrai par sadarbību.

*12.oktobrī 11. klašu skolēniem bija izdevība izmantot Swedbank programmas “Dzīvei gatavs” piedāvātās nodarbības, kur skolēni varēja iejusties bankas vērtspapapīru brokera, kredītkomitejas speciālista un personīgo finanšu konsultanta lomās.

*18.oktobrī 11.-12. klašu skolēniem notika KAAP  “Izzini sevi”, kura laikā psihologs Natālija Melne deva iespēju iepazīt savus dotumus, novērtēt spējas, raksturu, izmantojot dažādus testus un citas metodes. Aizrautīgs bija  interaktīvās savstarpējās sadarbības, atvērtības veicināšanas trenings. Skolēni ļoti atzinīgi novērtēja šo nodarbību.

*25.oktobrī notika Jauno mediķu skolas 1.nodarbība. Interesenti varēja uzzināt par tālākizglītības iespējām medicīnas nozarē, par uzņemšanas statistiku šogad utt. Pēc tam nodarbība turpinājās skolas medmāsas kabinetā, kur skolas medmāsiņa pastāstīja par savas izglītības iegūšanu un izglītošanās turpināšanu visas dzīves garumā, par darba gaitām, darba pienākumiem, kabineta aprīkojumu, pirmās palīdzības sniegšanu utt.

Jauno mediķu skola tika izveidota, pateicoties skolēnu lielajai interesei par medicīnas jomu. Var atzīmēt, ka jau divus gadus Viļānu vidusskolas absolventi procentuāli visvairāk izvēlas studēt medicīnas jomas specialitātēs, kas priecē.

*27.oktobrī  13 Viļānu vidusskolas skolēni devās uz Daugavpili, lai apmeklētu “Humanitārās akadēmijas  jauniešiem” nodarbību. Jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem” Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē darbojas jau septīto gadu. Tas ir interešu izglītības instruments, kas nodrošina aizraujošu lekciju un praktisko nodarbību ciklu Latvijas vidusskolu 10.–12. klašu skolēniem, arodskolu audzēkņiem un citiem jauniešiem, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm.

 Sākumā Dr. philol. prof. Maija Burima pastāstīja par vēstures romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts spilgtākājām lappusēm. Tad sekoja nodarbība „Kas ir Daugavpils teātris?”, Daugavpils teātra aktrises Kristīnes Veinšteinas vadībā. Jauki, ka pasākuma organizatori bija parūpējušies par jauniešu enerģijas krājumu atjaunošanu pārtraukuma laikā, lai ar jaunu sparu varētu aktīvi darboties nākošajā nodarbībā- „90 minūtes Ķīnas brīnumzemē”, DU HF Svešvalodu katedras brīvprātīgo, atraktīvo pasniedzēju Liu Dzjinmina (Liu Jingming)  un Bai Bingjū (Bai Bingyu) vadībā, kas Viļānu vidusskolas skolēniem sevišķi patika. Komunikācija turpinājās arī pēc nodarbības. Pasniedzējas mēģināja izrunāt vārdu “Viļāni”. Paldies par jauniešu iniciatīvu, paldies pašvaldībai par transportu. Jauki un saturīgi pavadīts laiks. Iespēju robežās turpināsim apmeklēt DU.

Iesaki citiem: