Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros

Viļānu apvienības pārvalde 2.Janvāris, 2018, 20:12 Projekti 2014-2020

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra projektā Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006 “Esi aktīvs un vesels”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2 aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

2017. gada 18. decembrī tika noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA “MK Dizains” par aktīvā laukuma atpūtai ierīkošanas darbiem pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā teritorijā starp Viļānu pilsētas stadionu un brīvdabas atpūtas vietu „Lakstīgalu sala”. Projekta ietvaros paredzēta šķēršļu joslas konstrukciju uzstādīšana, kas domāta gan bērniem, gan arī jauniešiem vecumā no 2 gadiem līdz 25 gadiem.

Aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanas darbu veikšana ir plānota laika posmā no 2018.gada marta līdz 2018. gada maijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu vadītāja Karmena Kotāne

2018-01-02

Iesaki citiem: