SIA "Viļānu namsaimnieks" paziņojums

Viļānu apvienības pārvalde 6.Decembris, 2021, 14:36 Jaunumi

 

Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”

 ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu projektu

 

Pašvaldības SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas Nr.52403003451, juridiskā adrese Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, 2021.gada 11.novembrī Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601, iesniedza apstiprināšanai jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 2012.gada

(bez PVN)

Tarifs no

 2022.gada 1.februāra

(bez PVN)

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs:

 

 

Viļānu apvienības teritorija (Viļāni, Jaunviļāni, Līvānu mājas, Radopole, Strupļi, Skudnovka, Dekšāres, Atspuka, Aļņi)

0,63 EUR/m3

1,48 EUR/m3

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs:

 

 

Viļānu apvienības teritorija (Viļāni, Jaunviļāni, Līvānu mājas, Radopole, Strupļi, Dekšāres)

1,31 EUR/m3

2,12 EUR/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs stāsies spēkā 2022.gada 1.februārī.

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs nav pārskatīts, kopš 2012.gada 26.septembra, un nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Plānotā tarifa pieaugums ir pamatots ar to, ka elektroenerģijas tarifs, kopš 2012.gada, ir pieaudzis 3 reizes, ar nodokļu izmaiņām (piemēram, nodokļu likme par ūdeņu ieguvi, kopš 2012.gada, palielinājusies 6 reizes; nodokļu likme par ūdeņu piesārņošanu, kopš 2012.gada, ir palielinājusies 2 reizes), ar darba algas pieaugumu valstī (kopš 2012.gada, minimālā darba alga palielinājusies 4 reizes), degvielas cenas, kopš 2012.gada, palielinājušās 2 reizes, ar pamatlīdzekļu nolietojuma izmaiņām (ir palielinājusies uzskaitīto pamatlīdzekļu vērtība un skaits). Tāpat ir nepieciešams veikt ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumus, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu turpmāk.

 

Pakalpojuma lietotājs, var izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus, par plānotajām ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa izmaiņām, izmantojot e-pasta adresi: namsaimnieks@vilani.lv, līdz 2021. gada 6. decembrim plkst. 16.30.
Kontaktpersona:
Gita Kozlova, tālr.26135252.

Iesaki citiem: