Meklējam telpas kaisāmā sāls glabāšanai

Viļānu apvienības pārvalde 1.Decembris, 2022, 16:52 Jaunumi

Nomnieks: Rēzeknes novada pašvaldības iestāde Viļānu apvienības pārvalde, vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

Kontaktpersona – Aleksejs Kondrateņa, tālr. 22455377, e-pasts -  aleksejs.kondratena@vilani.lv

Nomas objekta lietošanas mērķis – Tehniskā sāls noliktava

Paredzamais nomas līguma termiņš – 2 gadi

Nomas telpu platība – no 60 līdz 70 m2 (Kopējā ēkas platība var būt lielāka, bet iznomājamā platība, par kuru tiks veikta apmaksa, ir no 60 līdz 70 m2)

Paredzētā vieta sāls izbēršanai no kravas automašīna un pēc tam ar traktoru iespējams ievest noliktavā nepieciešama - asfaltēta vai betona seguma laukums vismaz 150 m2.

Apsaimniekošanas prasības – pieejams 24 stundas diennaktī, iespēja piebraukt bez ierobežojumiem, kravas automašīnas piekļuve izīrēšanas laikā

Prasības:

Durvju – vārtu platums – ne mazāk kā 2,50 m

Durvju – vārtu augstums – ne mazāk kā 3,30 m

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta – Viļānu pilsētas teritorijā līdz zemes vienībai uz kuras atrodas ēka ne tālāk kā 500m atrašanās no Kultūras laukuma, Brīvības ielas, Rīgas ielas

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 2. janvāris

Iesniegšanas laiks un vieta – Viļānu apvienības pārvalde, 2.1. kabinetā, 2023. gada 2. janvāris

Noliktavas izīrētājam ir jāņem vērā glabājamās preces iespējamā ietekme uz ēkas konstrukcijām.

Atsauce uz MK noteikumiem - Ministru kabineta noteikumi Nr.1191 - Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Pieteikumu veidlapa atrodama ŠEIT

Pieteikumus personīgi iesniegt Vilānu apvienības pārvaldes administratīvajā ēkā Kultūras laukums 1A, 2.1. kabinetā. Pieteikums iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu.

Iesaki citiem: