Digitālais skaņas nodrošinājums pasākumos Viļānu apvienībā

Viļānu apvienības pārvalde 4.Janvāris, 2024, 12:09 Jaunumi

Digitālais skaņas nodrošinājums pasākumos Viļānu apvienībā

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Viļānu apvienības pārvaldes  projekta pieteikumu: Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”,  R. 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” ieguva finansējumu projekta “Digitālais skaņas nodrošinājums pasākumos Viļānu apvienībā” (Nr.23-01-AL15-A019.2202-000012).Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes novada partnerība”.

Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pasākumu tehnisko kvalitāti Viļānu apvienības rīkotajos pasākumos un svētkos, nodrošinot iedzīvotāju vajadzību saņemt pilnvērtīgu produktu, tādejādi veidojot neskaitāmas vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa norises, izmantojot pieejamos resursus- Viļānu kultūras nama materiāltehnisko bāzi, cilvēkresursus un intelektuālo potenciālu un realizējot projektu iegādātos digitālo audio miksēšanas iekārtu - skaņu pulti un aksesuārus.

Projekta kopējās izmaksas ir 8305.44 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums ir 7474.90 EUR. Līdzfinansējumu 830.54 EUR apmērā nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Iesaki citiem: