Viļānu novada Jauniešu forums 2019

Viļānu apvienības pārvalde 21.Maijs, 2019, 18:19 Projekti 2014-2020

18. maijā norisinājās Eiropas Solidaritātes korpusa projekta "Pakāpieni attīstībai" ietvaros rīkotais Viļānu novada Jauniešu Forums, kurā dalību ņēma aptuveni 60 jaunieši. Par jauniešu nozīmi novada un Latgales teritorijā izteicās gan Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, gan Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, veltot atzinīgus vārdus Viļānu novada jauniešu iniciatīvu spēkam!

Jauniešus iedvesmoja bijušo viļāniešu Daces Blūmas-Vincevičas un Anastasijas Kvitovas stāstījums par izglītības un karjeras ceļu viņu dzīvēs.

Lielāko dienas daļu jaunieši pavadīja neformālās izglītības aktivitātēs, apspriežot astoņu nozīmīgāko kompetenču vietu jaunieša dzīvē un Viļānu novada teritorijā, kā arī izspēlēja vairākus konkursus, kuriem balvas bija sagādājuši pasākuma sponsori Milzu!, Lubāna mitrāja informācijas centrs un Cherry Picking.

Kā jauniešu gaidītākais foruma viesis bija komiķis Jānis Skutelis, kurš līdz 15 gadu vecumam bija Dekšāru iedzīvotājs. Jānis dalījās pieredzē par improvizācijas teātri, kā arī stāstīja par pusaudža gadu ēverģēlībām skolas laikā Dekšārēs.

Jauniešu grupa saka lielu paldies Rēzeknes novada jauniešu pārstāvju ciemiņiem, foruma viesiem Dacei, Anastasijai un Jānim, foruma sponsoriem, Viļānu KN kolektīvam, kā arī Ivetai, Karmenai un Ilgai par atbalstu projekta ietvaros!

Projekts "Pakāpieni attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu.
Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Laura Malinovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesaki citiem: