Viļānu novada jaunieši gatavojas forumam

Viļānu apvienības pārvalde 14.Maijs, 2018, 21:28 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība sadarbībā ar novada jauniešiem un Biedrību “Dzīvot radoši” Viļānu kultūras namā organizēs divu dienu jauniešu forumu. Pasākums ir iespējams, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālajam atbalstam, kuru Viļānu novada pašvaldība saņēma, piesakoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā projektu konkursā “Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam”. Projekta mērķis ir izveidot sistēmu darbam ar jaunatni Viļānu novada pašvaldībā un noteikt prioritārās jomas un stratēģiskos virzienus jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei.

Ideja par jauniešu foruma organizēšanu radās Viļānu novada pašvaldības trim speciālistēm, piedaloties projekta “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” apmācībās: Izglītības un kultūras lietu speciālistei Ilgai Morozovai, Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītājai Ivetai Pizičai un projektu vadītājai Karmenai Kotānei.  Apmācību laikā nostiprinājās pārliecība, ka Viļānu novada pašvaldībai būtu jāizstrādā plānošanas dokuments darbam ar Jaunatni Viļānu novadā, lai rosinātu jauniešus aktīvāk izrādīt pašiniciatīvu, drosmīgāk paust argumentētu viedokli, aktīvāk viņus iesaistīt domu un ideju apmaiņā, nākotnē viest viņos pārliecību par patstāvīgu dalību projektos un finansējuma piesaistīšanu savu ideju veiksmīgai realizēšanai.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika nolemts radīt vidi un apstākļus, kuros jaunieši brīvi varētu paust savu iniciatīvu, izrādīt uzņēmību un apliecināt radošumu. Jauniešu sapulcināšana vienuviet tika atzīta par efektīvāko veidu, kā uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju. Foruma ietvaros Viļānu novada pašvaldība nodrošinās platformu neformālām sarunām starp jauniešiem un lēmuma pieņēmējiem (uzņēmējiem, deputātiem, pašvaldības darbiniekiem, iestāžu vadītājiem). Jauniešiem tā būs pirmā iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt politiķus, izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt, politiķiem tā būs iespēja uzklausīt jauniešu viedokli un kopā radīt jaunas idejas vai meklēt risinājumus jau esošām problēmām.

Foruma dalībnieki darba grupās spriedīs par jauniešu vajadzībām, noteiks stratēģiskos ilgtermiņa mērķus, uzdevumus un virzienus darbā ar jauniešiem: Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, Jauniešu informētība, Jauniešu sociālā drošība un veselība, Jauniešu neformālā izglītība un brīvprātīgais darbs,  Jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Viļānu novada pašvaldībā deklarētie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Programmā ir paredzētas radošās stacijas, praktiskais seminārs “Produktīvas izaugsmes atslēga – Tava emocionālā veselība”, zibakcijas, aktivitātēs foto stūrītī. Foruma organizētāji sagaida no jauniešiem aktīvu līdzdalību visos tā sagatavošanas un īstenošanas posmos.

   

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Iesaki citiem: