Uzsākts Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “Pakāpieni attīstībai”

Viļānu apvienības pārvalde 15.Aprīlis, 2019, 18:22 Projekti 2014-2020

Vēl krietnu laiku pirms projekta uzsākšanas datuma - 1.aprīļa, Viļānu novada aktīvo jauniešu grupa tikās, lai noteiktu prioritāros neformālās izglītības pasākumus, tādējādi pilnveidojot savas kompetences, kas nodrošinātu raitāku projekta gaitu līdz pat projekta noslēgumam 2020.gada 31.martam. Kā primārā kompetence tika izvirzīta digitālās prasmes.

Viens no mūsdienu komunikācijas stūrakmeņiem ir tieši digitālā vide, kur šobrīd notiek gan visplašākā saziņa, gan publiskā tēla veidošana. Tieši šī iemesla dēļ jaunieši 13.aprīlī, Dabas draugu centrā “Dadzis”, pasniedzējas Līgas Siliņas vadībā apguva līdz šim neiepazītas sociālo mediju efektīvas izmantošanas iespējas un Viļānu jauniešu publiskā tēla veidošanas pamatprincipus, kas tuvākajā laikā tiks liktas lietā, pildot mājasdarbu un veidojot oficiālo Viļānu Jauniešu lapu Facebook.com, turpmāk tieši tur izvietojot informāciju par nākotnē gaidāmajiem jauniešiem aktuālajiem pasākumiem Viļānu novadā, aicinot aktīvi līdzdarboties novada sabiedriskajā dzīvē un paust savu viedokli plašāk, ko šobrīd vari izdarīt aptaujā  ŠEIT !

Vairāk par projektu: “Pakāpieni attīstībai” iniciatoru kodolu veidos 10 jauniešu grupa, kuri uzņemsies atbildību gan par aktivitāšu plānu un to īstenošanu, gan par finanšu plānošanu un apkārtējo jauniešu informēšanu par plānotajiem pasākumiem, tos mudinot iesaistīties aktivitātēs, tādējādi paplašinot novada aktīvo jauniešu loku, kas nākotnē nodrošinās ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu sadarbību ar novada politiķiem un administrāciju. Projekta “Pakāpieni attīstībai” budžets no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam griezumā sastāda 6888 eiro, kas tiks finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Projekts "Pakāpieni attīstībai" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un valsts budžeta finansiālu atbalstu.
Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Samanta Reine
Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupas dalībniece

2019-04-15

Iesaki citiem: