Latgales reģiona DI projekta ietvaros rīkotie pasākumi

Viļānu apvienības pārvalde 7.Maijs, 2021, 09:03 Projekti 2014-2020

Latgales reģiona DI projekta ietvaros rīkotie pasākumi

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Latgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās veido pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenē, varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savā pašvaldībā. Savukārt, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Visa gada garumā DI projekta ietvaros notika sarunu pēcpusdienu cikls “Bērniem jāaug ģimenē”. Pasākumus potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem organizēja Latgales plānošanas regions, piesaistot biedrību “Muna sāta”.

Kopumā tika organizēti 11 pasākumi visā Latgales reģionā – Rēzeknē, Ludzā, Balvos, Dagdā, Aglonā, Daugavpils novadā, Krāslavā, Preiļos, Ilūkstē, Kārsavā un Daugavpilī. Sarunu pēcpusdienu ciklu apmeklēja 73 personas, un tas deva impulsu 12 no tām pieteikties un apgūt “5 soļu interaktīvo mācību programmu”, kas ir būtisks sagatavošanas posms topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem. Sniedzot aktuālo informāciju un rādot sabiedrībai labās prakses piemērus, pamazām tiek kliedēti aizspriedumi par ārpusģimenes aprūpes sistēmas bērniem.

Projekta ietvaros 2020. gada decembrī VSAC “Latgale” filiāļu “Krastiņi” un “Kalupe” darbiniekiem tika organizētas apmācības par pilngadīgu personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Četru dienu online apmācībās piedalījās 25 sociālās aprūpes centru speciālisti, kuri pozitīvi novērtēja pasākumu norisi.

Arī šogad kopā ar sadarbības partneriem mēs turpinām iesākto darbu, lai SBSP dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu vēl pieejamāki.

DI projekts tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un SBSP pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un valsts sociālās aprūpes centru “Latgale”.

Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv

Pārpublicēts: https://lpr.gov.lv/lv/2021/sniegtie-pakalpojumi-2020-gada-un-aktualitates-projekta-di-latgale/#.YJTUIbUzbIV 

Iesaki citiem: