Esam ceļā uz Latvijas valsts simtgadi

Viļānu apvienības pārvalde 3.Maijs, 2018, 10:28 Projekti 2014-2020

   

Esam ceļā uz Latvijas valsts simtgadi

              Ceļā uz Latvijas simtgadi, kā arī gatavojoties Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejas svinībām un Viļānu novada 10. gadadienai, Viļānu novada pašdarbības kolektīvi laika posmā no 7.maija līdz 12.maijam ciemosies pie sadarbības partneriem Polijā (Krakovā, Ponicē). Viļānu novada folkloras kopas “Biteites” un “Viļōnīši”, lauku kapela “Bumburneicys” un senioru deju kopa “Kūmys” ir sagatavojušas koncertprogrammu “Apleik saule kolnu tak”. Programma balstās uz poļu izcelsmes pētnieces, etnogrāfisko un folkloras materiālu vācējas, Stefānijas Uļanovskas atstāto zinātniski pētniecisko mantojumu par senajiem Latgales iedzīvotājiem 19. gs. beigās un to caurvij dejas, dziesmas, rotaļas, pasakas, meistarklases. Pasākums tiek īstenots Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros saskaņā ar projektu “Latvijas simtgades stāsts caur Latgales tradicionālo kultūru starptautiskajā sadarbības projektā ar Poliju “Apleik saule kolnu tak””. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

                   Viļānu novada aktīvākajiem iedzīvotājiem tā ir iespēja būt vieniem no pirmajiem vēstnešiem sava stāsta par Latviju prezentēšanā poļu sadarbības partneriem: caur saules ritējumu un gadskārtu ieražām izgaismojot latviešu mīlestību pret savu dzimteni un folkloru, kā arī godinot un atzinīgi novērtējot poļu zinātnieces S.Uļanovskas ieguldījumu latviešu daudzveidīgā mutvārdu folkloras mantojuma apzināšanā.

                 Projekta ietvaros latviešu delegācija ir sagatavojusi prezentāciju “Es esmu Latvija, es dzīvoju Latgalē”, savukārt Viļānu Mūzikas un mākslas skola Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros organizē bērnu zīmējumu konkursu.

            Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Viļānu kultūras namu, Viļānu novadpētniecības muzeju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociēto profesori Dr.philol. Angeliku Juško-Štekeli, Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūta zinātnieci Dr.hab.prof. Dorotu Kristīnu Rembiševsku.

 

Iesaki citiem: