Viļānu tirgus apmeklētāju ievērībai!

Viļānu apvienības pārvalde 22.Aprīlis, 2022, 10:05 Jaunumi

KĀRTĪBA „VIĻĀNU TIRGUS” 2022.gadā

Viļānu apvienības pārvalde aicina pieteikties dalībai organizētā ielu tirdzniecībā 2022.gada sezonai.

Tirdzniecības norise: katra mēneša otrajā svētdienā

10.aprīlī, 8.maijā, 12.jūnijā, 10.jūlijā, 14.augustā, 11. septembrī, 9.oktobrī, 13.novembrī, 11.decembrī

Plkst. 7.00-14.00

Atrašanās: Viļāni - Stadions, Raiņa, Ziedu, Centrālā un Rēzeknes iela

Pieteikšanās rakstiski uz e-pastu: tirgus@vilani.lv

  1. Rekvizīti

nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese

vai vārds, uzvārds, personas kods, adrese

  1. Preču grupa
  2. Metrāža un mēneši  (piemēram: maijs – 3m, jūnijs – 6m, septembris-3m)
  3. Nodevas apmaksa – rēķins vai tirgū
  4. Piezīmes ... (ja nepieciešams - atbilstoši normatīvo aktu prasībām)

INFO: Vietu sadali veic tirdzniecības administrators – pieteikuma atbildes vēstulē norāda ielu, vietas Nr., atbilstoši pieteikumā norādītajam, kur 1 Nr.=3 metri.

Ierašanās tirgus dienā un piešķirtās vietas ieņemšana līdz plkst. 6.00 - pēc norādītā laika ir atļauts ieņemt brīvās vietas citiem tirgotājiem atbilstoši vietu plānam, saskaņojot ar administratoru!

!Tirdzniecības dalībnieks pēc nepieciešamības uzrāda vietas saskaņojumu, rekvizītus apliecinošu dokumentu, Atļauju, rēķinu un maksājuma uzdevumu (ja ir).

Katrs tirdzniecības dalībnieks ir ATBILDĪGS par atbilstošo normatīvo aktu prasību ievērošanu!

AIZLIEGTS novietot auto, teltis, galdus zaļajā zonā, uz trotuāra; aizšķērsot krustojumus, iebrauktuves – nodrošinot brīvu kustību operatīvajam transportam.

Pieteikums var tikt anulēts, ja sniegta nepatiesa informācija vai dalībnieks nav ieradies vismaz divas reizes, par to rakstiski nebrīdinot organizatoru!

PALDIES PAR SADARBĪBU! VEIKSMĪGU SEZONU!

Iesaki citiem: