SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” informē

Viļānu apvienības pārvalde 27.Novembris, 2020, 16:15 Jaunumi

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” informē, ka, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.94 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu novadā” (turpmāk – Noteikumi), tiek uzsākta Viļānu pilsētas centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu inventarizācija.

Viļānu pilsētas iedzīvotājiem, kuri ir pieslēgušies centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus, bet līdz šim nav noslēguši līgumu ar SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, nesaņem rēķinus un neveic apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, lūgums sniegt kontaktinformāciju par sevi, rakstot uz e-pastu: vilanu.namsaimnieks@inbox.lv, vai zvanot: 26135252, 29427755, vai, iepriekš piesakoties (pa tālr.: 646 62756), lūgums ierasties SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” Liepu ielā 2C, Viļānos, katru darba dienu no 8.00 līdz 12.00; 13.00 līdz 16.00, līdzi ņemot personu un īpašumtiesības apliecinošus dokumentus, lai noslēgtu līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Pretējā gadījumā, par Noteikumos ietverto prasību pārkāpumiem, personas var tikt administratīvi sodītas, saskaņā ar Noteikumu 72.punktu.

Iesaki citiem: