Paziņojums par pagarinātajiem nomas līgumiem

Viļānu apvienības pārvalde 6.Aprīlis, 2021, 09:17 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. marta sēdes Nr.4 dienas kārtības sestā jautājuma ”Par nomas attiecību pagarināšanu” lēmumiem, pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par pašvaldības tiesiskā valdījumā esošajām zemes vienībām vai to daļām:

Vienošanās/ līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks pagarinājums

29.03.2021.

8

78170040580

0,0787

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 29.03.2026.

01.04.2021.

VP-2021/13

78170020108

0,0781

 

Pagarināts uz 5 gadiem līdz 01.04.2026.

 

Iesaki citiem: