Aktualitātes

Zilā cerību puķe

Zilā cerību puķe

…To puķi, to zilo puķi,
Kur gan lai meklē to?
Cik simtu tūkstoš jūdžu
Pie viņas jāceļo?*…

29.maijā Zilā cerību puķe bija uzplaukusi Viļānu Lakstīgalu salā, kur jau piekto gadu norisinājās Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām festivāls „Zilā cerību puķe”. Šogad uz Viļāniem bija atceļojuši viesi no Dagdas, Rīgas, Madonas un Siguldas, Varakļāniem un Rēzeknes. Pasākuma iniciatore un krustmāte ir Daina Bordovska Viļānu bērnu invalīdu biedrības „Saulstariņi” vadītāja.

Festivālu atklāja dziedošā Šminiņu ģimene no Varakļāniem. Izdziedot skaistākās dziesmas, īpašu izturību viņi novēlēja māmiņām, kuras rūpējas par bērniem ar īpašam vajadzībām, jo māmiņas ir šo bērnu galvenais balsts. Madonas biedrība „Mēs saviem bērniem” apvieno ģimenes, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, tā darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Festivālā klātesošos priecēja biedrības deju grupa „Mazais cilvēciņš”, kurā dejoja bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām kopā ar saviem vecākiem. Arī nesen biedrībā izveidotais dziedošais ansamblis priecēja ar skanīgām dziesmām. 

Jau piekto gadu festivālu kuplina un ar priekšnesumiem priecē „Cerību spārni”, kas apvieno Siguldas novada bērnus un jauniešus ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļus. Pasākumā „Cerību spārni” dejoja un dziedāja – emocionāli aizraujot ikvienu sev līdzi. Dagdas invalīdu brālības „Nema” dejotāji neatstāja vienaldzīgu nevienu. Aivars, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, un Aija dāvāja neizmirstamus priekšnesumus, izstāstot savu stāstu dejās. Biedrības dāmu dejas skatītājus aicināja kustēties līdzi mūzikas ritmā.

Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” muzikālo ansambli „Zvaigžņu dzirksts” ierasties uz festivālu neatturēja nekādi šķēršļi, tālo ceļu no Rīgas un atpakaļ viņi mēroja ar sabiedrisko transportu. Vairāku konkursu laureāts Roberts festivālam bija sagatavojis īpašu priekšnesumu – dziesmu latgaliešu valodā. Raimonds savukārt bija parūpējies par to, lai iepriecinātu un uzmundrinātu skatītājus ar jautru dziesmu un viņa seju rotāja „smaids kā burvīgs elements”. Pārējie „Zvaigžņu dzirksts” dalībnieki skatītāju vērtējumam dāvāja priekšnesumus mūzikas instrumentu pavadījumā. Arī festivāla viesi Puncuļu ģimene dalībniekiem un skatītājiem dāvāja ģimenisku sirds siltumu izdziedot dvēseliskas dziesmas.

„Es gribu kā bērns vēl just…” savā dziesmā dziedāja „Saulstariņu” bērni un kā festivāla saimnieki noslēdza pasākumu ar dziesmām, instrumentu spēli un pateicības vārdiem visiem festivāla atbalstītājiem.

Īpašo paldies pasākuma organizatori grib teikt Viļānu novada pašvaldībai, Riebiņu novada pašvaldībai, Viļānu kultūras nama vadītājai Margaritai Cakulai un skaņu operatoram Sergejam Jermakovam, biedrības „Zaļās burves” meitenēm, Ingai Zundai un kafejnīcas „Pie Kaupra” kolektīvam, SIA „Vecā maiznīca”, Vasīlijam Arbidānam, Maijai Podniekai, biedrības „Dzīvot radoši” vadītājai Inesei Reinei un  Artūram Tauriņam  (ķēvītei Basņai), kā arī visiem pārējiem, kas piedalījās pasākumā un to atbalstīja.

…To zilo ilgu puķi
Neviens nav redzējis,
Bet viņas saldo smaržu
Ikviens ir sajutis*…

Viļānu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne

*fragmenti no Aspazijas dzejoļa „Zilā puķe”

 

 

 


2012-05-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A