Aktualitātes

Ziemassvētku noskaņa Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Ziemassvētku noskaņa Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Vakar, 19.decembrī Viļānu Mūzikas un mākslas skolā uz ceturkšņa noslēguma koncertu pulcējās audzēkņi, viņu vecāki un pedagogi, lai kopā iedegtu ceturto sveci Adventes vainagā un Ziemassvētku noskaņu radītajā atmosfērā tuvinātos brīnumainajam notikumam – Kristus dzimšanai. Koncerta laikā tika sumināti audzēkņi, kas pirmā semestra gaitā uzrādījuši labas un teicamas sekmes.

Koncerts noritēja gan akadēmiskā, gan arī muzikāli jautrā gaisotnē – audzēkņi demonstrēja savu profesionālo meistarību kādā no instrumentu spēlēm vai dziedāšanā, savukārt katra mūzikas mācības un solfedžo grupa no 1. līdz 8. klasei izpildīja kādu populāru Ziemassvētku dziesmu.

Muzikālu pārsteigumu bija daudz, jo uz skatuves ar priekšnesumu uzstājās visi septiņdesmit profesionālās ievirzes audzēkņi mūzikas programmās, un izstādē, ko varēja aplūkot, bija izstādīti visu divdesmit deviņu Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu darbi.

Par labām un teicamām sekmēm Viļānu novada pašvaldības sarūpētos gardumus dāvājām divdesmit astoņiem teicamniekiem un trīsdesmit četriem labiniekiem. Tāpat arī četrdesmit audzēkņi saņēma diplomus un atzinības rakstus par piedalīšanos dažādos konkursos.

Ar spožu uzstāšanos koncerta noslēgumā uzstājās mūzikas skolas bērnu koris kopā ar orķestri, izpildot populāru Ziemassvētku dziesmu “Lai priecīgi Ziemassvētki”.

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brence izsaka lielu pateicību audzēkņiem un viņu vecākiem par piedalīšanos koncertā, skolotājiem par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem, kā arī tehniskajiem darbiniekiem par saposto zāli.

„Lai skaista ceturtā Advente un, neraugoties uz lielo dzīves steigu, mēs sagatavotos un sagaidītu Kristus Dzimšanas svētkus. Mīlestību, ģimenes siltumu, profesionalitāti Jaunajā 2014. gadā”, vēlēja I. Brence.

Tāpat arī viņa aicina visus koncertmīļus uz koncertu Viļānu Romas katoļu baznīcā šā gada 24.decembra vakarā uz Ziemassvētku Vigīlijas koncertu, pēc svētās Mises.

Informāciju sniedza

Inta Brence

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore


2013-12-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A