Aktualitātes

Zemes nomas tiesību izsole Viļānu novadā

Zemes nomas tiesību izsole Viļānu novadā

Izsoles objekts – Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības.

1. Daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040075

Zemes vienības atrašanās vieta

Ustroņi, Sokolku pagasts, Viļānu novads

Zemes vienības daļas platība

1,90 ha (no tiem 1,90 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes). Veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt mainīta.

Zemes vienības lietošanas mērķis

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Zemes vienības statuss

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Nav zemesgrāmatas.

Zemes vienības

raksturojums

Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas vietām aizaugusi ar krūmiem. Piebraukšana no blakus zemes vienībām, par ko nomniekam pašam ir jāvienojas ar to īpašniekiem.

Zemes vienības daļas

kadastrālā vērtība

1497,60 EUR

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

2,0%

Izsole notiks

08.04.2019. pulksten 15.00

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030263

Zemes vienības atrašanās vieta

Sokolku pagasts, Viļānu novads

Zemes vienības platība

3,15 ha (no tiem 3,00 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes). Veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt mainīta.

Zemes vienības lietošanas mērķis

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Zemes vienības statuss

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Nav zemesgrāmatas.

Zemes vienības

raksturojums

Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas vietām aizaugusi ar krūmiem. Piebraukšana no blakus zemes vienībām, par ko nomniekam pašam ir jāvienojas ar to īpašniekiem.

Zemes vienības

kadastrālā vērtība

2291 EUR

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

1,50%

Izsole notiks

08.04.2019. pulksten 15.15

3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030269

Zemes vienības atrašanās vieta

Sokolku pagasts, Viļānu novads

Zemes vienības platība

0,65 ha (no tiem 0,65 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes). Veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt mainīta.

Zemes vienības lietošanas mērķis

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Zemes vienības statuss

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Nav zemesgrāmatas.

Zemes vienības

raksturojums

Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas vietām aizaugusi ar krūmiem. Piebraukšana no blakus zemes vienībām, par ko nomniekam pašam ir jāvienojas ar to īpašniekiem.

Zemes vienības

kadastrālā vērtība

579 EUR

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

5,0%

Izsole notiks

08.04.2019. pulksten 15.30

4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030161

Zemes vienības atrašanās vieta

Trūpi, Viļānu pagasts, Viļānu novads

Zemes vienības platība

0,90ha (no tiem 0,85 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes). Veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt mainīta.

Zemes vienības lietošanas mērķis

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Zemes vienības statuss

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Nav zemesgrāmatas.

Zemes vienības

raksturojums

Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Piebraukšana no pašvaldības ceļa

Zemes vienības

kadastrālā vērtība

684 EUR

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

4,5%

Izsole notiks

08.04.2019. pulksten 15.45

5. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030233

Zemes vienības atrašanās vieta

Trūpi, Viļānu pagasts, Viļānu novads

Zemes vienības platība

0,50ha (no tiem 0,50 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes). Veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes vienības platība var tikt mainīta.

Zemes vienības lietošanas mērķis

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Zemes vienības statuss

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Nav zemesgrāmatas.

Zemes vienības

raksturojums

Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Piebraukšana no pašvaldības ceļa

Zemes vienības

kadastrālā vērtība

380 EUR

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

7,5%

Izsole notiks

08.04.2019. pulksten 15.50

Par neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienības nomas tiesību izsoli (PDF)

2019-03-06
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A