EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAMMAS

WiFi4EU interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās

Projekta nosaukums

“WiFi4EU interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās”

Identifikācijas nr.

Nr. INEA/EISI/WiFi4EU/1-2019/025607-034959

Programma

Eiropas Komisijas programma - WiFi4EU iespējas, iedzīvotājiem un publisko vietu apmeklētājiem

Īstenošanas vieta

Viļānu novads

Īstenošanas laiks

15.02.2019.-15.07.2020.

Mērķis

nodrošināt bezmaksas Wi-Fi savienojumu izveidošanu parkos, laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, veselības centros un muzejos visā Eiropā.

Galvenās aktivitātes

Wi-Fi iekārtu uzstādīšanu un WiFi tīkla ierīkošana Viļānu novada iedzīvotāju publiskās pulcēšanās vietās

Projekta kopējais budžets

15 000,00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

15 000,00 EUR

Publiskais finansējums 

15 000,00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

00.00 EUR

Publicitāte

 

2019-04-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A