Aktualitātes

Viļānu vidusskolas skolēni pēta likumu

Viļānu vidusskolas skolēni pēta likumu

Viļānu vidusskolas 10. a klases skolēni un starptautisko sakaru pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Valentīnu Korņejevu veica pētījumu, lai uzzinātu vairāk par parlamenta darbu un par lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā. Darbs tika izstrādāts konkursam „Euroscola”. 

Konkursam skolēni izvēlējās pētīt pensijas sistēmas rašanos Eiropas valstīs un tās attīstību. Šī tēma ir gan interesanta skolēniem, gan aktuāla viņu vecākiem. Turklāt šis jautājums ir svarīgs arī Eiropas Savienības mērogā. Analizējot pensiju sistēmas attīstību, skolēni pētīja, kā pensiju sistēmas veidojās dažādās Eiropas valstīs, kādi ir pensijas vecuma palielināšanas iemesli, to skaitā arī Latvijas kontekstā, kā palielinās iedzīvotāju dzīves ilgums dažādās Eiropas valstīs, kā arī intervēja iedzīvotājus.

Pētījumā tika secināts, ka iedzīvotāji nav apmierināti ar pensijas vecuma palielināšanu, tomēr tam ir vairāki iemesli – finanšu krīze, demogrāfiskā slodze, iedzīvotāju novecošanās process, kā arī jauniešu emigrācija. Skolēnu priekšlikums ir pilnveidot likumdošanu un nodokļu sistēmu, lai veicinātu uzņēmējdarbību, kā rezultātā uzlabojumu būs arī pensiju sistēmā.

Piedaloties konkursā, dalībniekiem ir iespēja vinnēt ceļojumu uz Eiropas Parlamentu, lai iepazītu tā darbu klātienē un tiktos ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm.

Skolēnu sagatavotais VIDEO 

Valentīna Korņejeva

Viļānu vidusskolas skolotāja

2016-01-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A