Iepirkumu arhīvs

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2.stāva remonts

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/18

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2. stāva remonts

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 (Xls)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

05.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.05.2016. līdz plkst.14:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)

 106 700,59 EUR

Lēmums  23.05.2016. (Pdf)
Līgums  27.05.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

2016-05-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A