Iepirkumu arhīvs

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2.stāva remonts

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/13

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2. stāva remonts

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 (Xls)

Atbildes uz jautājumiem 04.04.2016. (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

30.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 12.04.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Ziņojums  
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums VNP 2016/13 pārtraukts. 

Iemesls: Iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.04.2016.

2016-03-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A