Iepirkumu arhīvs

Viļānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/14

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

31.05.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

11.06.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com   

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Viļānu vidusskolas saimniecības vadītāja Inese Tuča, tel. 64628040, e-pasts: tuceinese@inbox.lv, plānošanas inženiere Līga Strode, tel. 64662086, e-pasts: liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

SIA “Rēzeknes būvserviss”

Līgumcena (bez PVN)

 39461.73

Lēmums

13.07.2018.

Līgums

19.06.2018.

Piezīmes

 

2018-05-31
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A