Aktualitātes

Viļānu vidusskolā psihologi diskutēja par darbu ar skolēniem – kreiļiem

Viļānu vidusskolā psihologi diskutēja par darbu ar skolēniem – kreiļiem

28. oktobrī Viļānu vidusskolā viesojās psihologi, lai runātu par bērnu kreiļu prioritātēm un trūkumiem mācību procesā. 

Seminārs tika atklāts ar Viļānu vidusskolas 12. klases skolnieces Lauras Malinovskas zinātniski pētnieciskā darba „Viļānu vidusskolas 5.-12. klašu skolēnu – kreiļu priekšrocības un trūkumi mācību procesā ”prezentāciju. Kā atzīst Laura, šo tēmu viņa izvēlējās, jo pati ir kreile, un līdz ar to zina, kādi ir skolēnu – kreiļu lielākie klupšanas akmeņi mācību procesā. Otrs iemesls tēmas izvēlei bija tas, ka iepriekš Viļānu vidusskolā neviens to nebija pētījis vai pievērsis pastiprinātu uzmanību. Lauras darbs tika ļoti augsti novērtēts – gan starpnovadu, gan Latgales, gan arī valsts konkursos tika iegūtas pirmās vietas.

 Semināra turpinājumā Viļānu vidusskolas psiholoģe Elizabete Birule psihologiem un psiholoģijas skolotājiem sniedza lekciju „Skolēniem raksturīgo izziņas procesu īpatnības. Kreisā puslode, labā puslode”. Par īpaši vērtīgu semināru padarīja psihologiem sniegtā iespēja dalīties savā pieredzē darbā ar skolēniem kreiļiem un apspriest gan priekšrocības darbā ar šiem skolēniem, gan arī iespējamos problēmu risinājumus.

Noslēdzot vizīti Viļānos, viesi Nellijas Gudas, Viļānu vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā, pavadībā devās ekskursijā uz Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu. 

Informāciju sagatavoja

Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-11-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A