ESF

Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvā kapacitāte” 1.5.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Projekts 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071

Pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām (teritorijām) un to attīstības iespējām

Mācību materiāli apmācību cikla ietvaros:

  • Pašvaldības darbinieku kolektīvās apmācības bez priekšzināšanām „Iepirkumi” (10 akadēmiskās stundas)

- Vispārējie principi iepirkumu procesa nodrošināšanai

  • Pašvaldības darbinieku kolektīvās apmācības ar priekšzināšanām „Iepirkumi” (40 akadēmiskās stundas)

- Publiskā iepirkuma dokumentācija Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos

- Būvdarbu iepirkumu specifiskās problēmas, iepirkumu dokumentācijas izstrāde

  • Pašvaldības darbinieku kolektīvās apmācības bez priekšzināšanām „EKD modelēšana” (10 akadēmiskās stundas)

- EKD modelēšana

  • Pašvaldības darbinieku kolektīvās apmācības bez priekšzināšanām „Projektu vadība” (20 akadēmiskās stundas)

- ES fondu iespējas un izvēle

  • Pašvaldības darbinieku kolektīvās apmācības bez priekšzināšanām „Projekta pieteikuma sagatavošana iesniegšanai SIF izsludinātajiem projektu konkursiem”

 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

2012-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A