Viļānu tirgus

TIRDZNIECĪBAS VIETU SASKAŅOŠANA 2019.GADAM

Tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās, pasākumos Viļānu novada teritorijā organizē un regulē Viļānu novada pašvaldība un tās darbinieki.
Atbildīgā perosna: tirdzniecības administrators Ē. Jermanova
Kontaktinformācija: e-pasts: tirgus@vilani.lv ; tālrunis: 24864734

1. Katram tirgotājam, pakalpojuma sniedzējam jābūt noformētai ATĻAUJAI (beztermiņa)
Iesniegumu VEIDLAPA - Tirdzniecībai (Pdf)
Iesniegumu VEIDLAPA - Izklaidei (Pdf)
Pēc iesnieguma saņemšanas, ATĻAUJAS sagatavošana vai atteikuma paziņošana notiek
5 darba dienu laikā.
Nosūtīt iesniegumu elektroniski uz: tirgus@vilani.lv vai iesniegt Viļānu novada pašvaldībā: Kultūras laukums 1a,Viļāni, LV-4650
Par ATĻAUJAS saņemšanu maksājama nodeva – 4,00 EUR apmērā

2. Vietu saskaņošana 2019.gadam notiek rakstiski brīvā formā, atbilstoši noteiktajām preču zonām - kartē.
Vietu ieņemšana pēc saskaņoto vietu plāna – no marta, 2019.gada.
Jānorāda:  Persona(rekvizīti), Atļaujas Nr., preču grupa, iela un sektors, mēneši, metri (vietas Nr.). Vienas vietas platums ir 3 m.
1) Stādiem, zemnieku produkcijai, dzīvniekiem – Raiņa iela L;K;V;R; Lauku iela M sektori – no 1.marta, 2019.gada
2) Rūpniecības precēm, pārtikai, lietotām precēm, sadzīves ķīmijai, kosmētikai, sadzīves priekšmetu tirgotājiem – Raiņa, Brīvības, Ziedu, Centrālā, Rēzeknes iela - no 1.decembra,2018.gada
Tirgotāji var pieteikties visa gada garumā uz atlikušajām vietām; tirdzniecības vietu sadali, ierādīšanu veic tirdzniecības administrators.

3. Tirdzniecības nodevas apmaksa notiek uz vietas tirgū vai ar avansa maksājumu pēc Rēķina (jālūdz rakstiski pēc vietu saskaņošanas), kur maksājot par 6 vai vairāk mēnešien – piešķiram
atlaidi 20 %.

Nodevu apmēri:
3.1. Tirdzniecība no vieglās automašīnas – 3 EUR;
3.2. Tirdzniecība no smagās automašīnas, autobusa – 5 EUR;
3.3. Tirdzniecība ar alu un citu alkoholisko dzērienu - 10 EUR;
3.4. Pārtikas tirdzniecība līdz 10 m2 – 10 EUR;
3.5. Pārtikas tirdzniecība ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m2 – 13EUR;
3.6. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) līdz 10 m2 - 10 EUR;
3.7. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m- 13 EUR;
3.8. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) 11-30 m2 15 EUR;
3.9. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola) ar elektrības pieslēgumu 11-30 m2 - 15EUR;
3.10. Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem amatniecības priekšmetiem, mājražotāju precēm par 1 m2 – 1 EUR;
3.11. Tirdzniecība ar pašu izaudzēta un ievākta produkcija – stādi, dārzeņi, graudaugi, augļi, meža veltes 1 m2n – 1 EUR;
3.12. Tirdzniecība ar dzīvniekiem par 1 m2– 1 EUR;
3.13. Tirdzniecība ar lietotiem sadzīves priekšmetiem, metālu un detaļām par 1 m2 – 1EUR;
3.14. Tirdzniecība ar lietotu apģērbu, apaviem par 3 m2– 1 EUR;
3.15. Tirdzniecība ar preci novietotu uz galda, saliekamās gultas, plauktiem, statīviem vai brīvi izliktu preci (uz zemes) par 1 m2– 1 EUR; tirdzniecība no telts, nojumes par 1 m2– 1 EUR, kur noteicošais ir tirdzniecības vietas garums, m:
no 1 līdz 2 m - 3 EUR;
no 3 m līdz 4 m - 5 EUR;
no 5 m līdz 6 m - 7 EUR;
no 7 m līdz 8 m - 10 EUR;
no 9 m līdz 10 m - 12 EUR;
no 11 m līdz 13 m - 15 EUR;
no 14 m līdz 18 m - 20 EUR;
no 19 m līdz 25 m - 25 EUR;

4. Iespējams iegdāties tirdzniecības Abonementu (kalendārajam mēnesim), kurā iekļauta tirdzniecības nodeva vienam vai vairākiem mēnešiem. Nodevas apmērs mēnesī:
4.1.Tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 – 10.00 EUR;
4.2. Tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 ar elektrības pieslēgumu – 15.00 EUR;
4.3. Tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 – 20.00 EUR;
4.4. Tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 ar elektrības pieslēgumu – 25.00 EUR;
4.5. Tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 – 40.00 EUR;
4.6. Tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 ar elektrības pieslēgumu– 45.00 EUR.
Viļānu novadā reģistrētam uzņēmumam, saimnieciskās darbības veicējam, deklarētam tirgotājam tiek piemērota atlaide tirdzniecības nodevas abonementam 50%.

5. Ikmēneša ielu tirdzniecības dienā jāierodas, jāaizņem sava pieteiktā vieta līdz plkst. 6.00.
Par tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Viļānu novada teritorijā:
Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.93 "Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā" http://vilani.lv/uploads/files/saistošie_93_nodevas.pdfViļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.103 „Par tirdzniecību Viļānu novadā” http://vilani.lv/uploads/files/saistosie_nr.103.pdf 

Jūsu iesniegtie, uzrādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot vispārējās datu aizsardzības
regulas prasības, lai īstenotu normatīvajos aktos noteiktās prasības tirdzniecības un
pakalpojumu sniegšanas organizēšanai un norisei publiskās vietās.

 

Daudzus gadus tirgus tika izvietots galvenajā Brīvības ielā un pilsētas stadionā, bet kopš 2010. gada 9. maija galvenā iela ir atvērta satiksmei. Tirgošanās ir atļauta Rēzeknes, Centrālajā un Raiņa ielā, kā arī Viļānu pilsētas stadionā. Lūdzam ievērot ikmēneša amatnieku gadatirgus teritoriju! Gadatirgus teritorijas neievērošanas gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.

 

 

Kopš 1993. gada 1. maija katra mēneša otrajā svētdienā Viļānos notiek amatnieku tirgus, kur pulcējas pircēji un pārdevēji no tuvākas un tālākas apkaimes. Pircējiem tiek piedāvāts visplašākais preču klāsts, sākot no amatniecības izstrādājumiem, stādiem un apģērba, beidzot pat ar mājlopiem un mājputniem.

  • Pirmais tirgus – 1993.gadā Viļānu pilsētas stadionā sestdienā, bet, lai tas būtu izdevīgs arī lauku cilvēkiem, turpmāk tika pārcelts uz svētdienu.
  • Tirgus aizsācējs – bijušais Viļānu pilsētas mērs Juris Tučs
  • Pirmajā ziemā tirgošanās dažas reizes izmēģināta Viļānu vidusskolas teritorijā, bet jau pavasarī tirgus atgriezās ierastajā vietā un aprīlī pārsteidza ar vērienīgu lauksaimniecības tehnikas izstādi - pārdošanu
  • 1995. gadā tirgus iegūst nosaukumu – Amatnieku gadatirgus
  • Ik mēnesi rīkotais lielais tirgus budžetā ienes aptuveni 21 300 eiro (15 000 latu) gadā
  • Vasaras sezonā tirgū piedalās 300 – 400 tirgotāju no visas Latvijas

2013. gada 11. augustā ar jautro Andeli un jampadraci atzīmēja 20 gadu jubileju. Tirgotājus un tirgus apmeklētājus izklaidēja Viļānu amatierteātra "Kas ir, tas ir" dalībnieki, muzicēja, dziedāja un dejoja Viļānu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Tā aizsākās tirugs Anedeles tradīcija - tagad Andele, svinot pilsētas vai novada svētkus, tiek rīkota ik gadu augusta tirgus laikā pilsētas stadionā.

 
Kontaktinformācija: Tirgus administratore Ērika Jermanova, t. 24864734

Informācijai: Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 60 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās"Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A