Iepirkumu arhīvs

Viļānu pilsētas tranzīta autoceļu P58 Viļāni – Preiļi - Špoģi (Rīgas iela Kultūras laukums, Brīvības iela no 0 līdz 3,500 km) un P59 Viļāni – Ružina – Malta (Ceriņu iela no 0 līdz 1,624 km) uzturēšana 2015.gadā

 

Identifikācijas Nr. 

VNP 2014/33
Iepirkuma procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Viļānu pilsētas tranzīta autoceļu P58 Viļāni – Preiļi - Špoģi (Rīgas iela Kultūras laukums, Brīvības iela no 0 līdz 3,500 km) un P59 Viļāni – Ružina – Malta (Ceriņu iela no 0 līdz 1,624 km) uzturēšana 2015.gadā
Pievienotie dokumenti 

Nolikums (PDF)

Līguma projekts (PDF)

Līguma pielikumi (XLS)

Līguma pielikums Nr.3 (PDF)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 19.11.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 01.12.2014. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums   
Līgums  
Piezīmes  Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums.

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.12.2014.

 

2014-11-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A