Iepirkumu arhīvs

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi

Identifikācijas numurs VNP 2013/17
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 13.06.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 26.06.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „Meistars JVK”
Līgumcena (bez PVN)  Ls 10608,42 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 3.jūlija protokols Nr.3
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  
2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A