Iepirkumu arhīvs

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/17

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)
Būvprojekta dokumentācija

Publikācijas datums IUB mājas lapā

14.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

27.06.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos:
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.comJautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Janīna Mičule, tel.6462078, janina.micule@saskarsme.lvplānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

SIA “Rēzeknes būvserviss”

Līgumcena (bez PVN)

46373.41

Lēmums

03.07.2018.

Līgums

05.07.2018.

Piezīmes

 

2018-06-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A