Iepirkumu arhīvs

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/17

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)
Būvprojekta dokumentācija

Publikācijas datums IUB mājas lapā

14.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

27.06.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos:

Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Janīna Mičule, tel.6462078, janina.micule@saskarsme.lv

 plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

2018-06-14
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A