Aktualitātes

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde aicina uz atvērto durvju dienām

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde aicina uz atvērto durvju dienām

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde aicina visus vecākus un interesentus uz atvērto durvju dienu pasākumiem:

 • 14. martā plkst.9.00 -  2.jaunākā -1.jaunākā grupā /3.grupa/               
 • 15.martā plkst.9.30  logopēda nodarbība skaņu L -R diferencēšanai /6.grupas telpās - sīkāka informācija pie skolotājām/       
 • 17. martā plkst.9.00  Vecākā - vidējā grupā /1.grupa/     
 • 18. martā plkst.9.00 vecākā – sagatavošanas grupā /2. grupa/
 • 18. martā plkst.10.00 sagatavošanas grupā /4.grupa/
 • 22. martā  9.00 – vidējā- 2.jaunākā grupā /6.grupa/
 • 23. martā 9.00 mazākumtautību /krievu/ grupā

 

Šajās dienās Jums būs iespēja:

 • vērot bērnu ikdienas dzīvi;
 • darboties kopā ar bērniem dažādās rotaļnodarbībās;  
 • vērot skolotāju izvēlētās pedagoģiskās pieejas un metodiskos paņēmienus pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, kā arī bērnu sasniegumus tās apguvē;
 • noskaidrot jebkuru interesējošu jautājumu par nodarbībām, dienas režīmu un citām aktuālām tēmām, konsultājoties ar vadītāju, metodiķi, skolotājām, medmāsu u.c. personālu.   

Interesentus lūdzam pieteikties pie skolotājām vai telefoniski 46662078, kā arī rakstot uz e-pastu janina.micule@saskarsme.lv

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments /ja neesam pazīstami/, labs noskaņojums un maiņas apavi vai bahilas.

2016-03-08
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A