Iepirkumu arhīvs

Viļānu pilsētas Nākotnes ielas iekšpagalmu stāvvietu un piebraucamā ceļa izbūve

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/15
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu pilsētas Nākotnes ielas iekšpagalmu stāvvietu un piebraucamā ceļa izbūve

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 20.05.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.06.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Ceļi un tilti"
Līgumcena (bez PVN) EUR 38 996,77 
Lēmums 03.06.2015. (Pdf)
Līgums 30.06.2015. (Pdf)
2015-05-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A