Iepirkumu arhīvs

Viļānu pilsētas Centrālās ielas būvdarbu tehniskā projekta izstrāde

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/18
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu pilsētas Centrālās ielas būvdarbu tehniskā projekta izstrāde

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 14.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 28.07.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "CEĻU KOMFORTS"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 12 450,00
Lēmums  30.07.2015.
Līgums

 11.08.2015.

 Vienošanās 29.01.2016. (Pdf)

Vienošanās Nr.2 19.08.2016. (Pdf)

2015-07-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A