Aktualitātes

Viļānu novads un vēl 6 Latvijas pašvaldības iesaistījušās Eiropas projektā, lai stiprinātu darbu ar jaunatni savā novadā

Viļānu novads un vēl 6 Latvijas pašvaldības iesaistījušās Eiropas projektā, lai stiprinātu darbu ar jaunatni savā novadā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās septiņas Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – maijs.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. Dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Portugālē, izzinās mobilā darba ar jaunatni iespējas, kā arī stiprinās savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni.

Pirmā moduļa apmācības par jaunatnes politikas plānošanu un sasaisti ar citām politikas jomām ir jau notikušas no 28. februāra līdz 2. martam.

“Balstoties uz semināra laikā iegūto informāciju un zināšanām, kā arī citu pašvaldību pieredzes stāstiem, esam apzinājušas esošo situāciju darbā ar jaunatni Viļānu novada pašvaldībā, noteikušas prioritātes un definējušas veicamos uzdevumus turpmākai darbībai projektā. Apmācību laikā esam guvušas arī jaunus kontaktus lokālu sadarbību īstenošanai. Paredzam, ka tie būs ļoti noderīgi turpmākajā darbā,” pirmajos iespaidos pēc pirmajām projekta ietvaros JSPA organizētajām apmācībām dalās Viļānu novada speciālistes: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, Izglītības un kultūras lietu speciāliste Inga Morozova, projektu vadītāja Karmena Kotāne. Ekspertes atzīst, ka Viļānu novada pašvaldībā nav attīstīts darbs ar jauniešiem, kā arī nav jaunatnes lietu speciālista. Tādēļ, iesaistoties šajā projektā, pašvaldība ir apņēmusies panākt darba ar jaunatni kvalitātes celšanu pašvaldības darbā.

Šis ir jau otrais gads, kad JSPA īsteno stratēģiskās partnerības projektu Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”. 2017. gadā šī projekta ietvaros atbalsts tika sniegts citām septiņām Latvijas pašvaldībām - Auces novadam, Brocēnu novadam, Dundagas novadam, Kocēnu novadam, Limbažu novadam, Saulkrastu novadam un Valmieras pilsētai.

Minētais stratēģiskās partnerības projekts ilgs līdz 2019. gada pavasarim. JSPA turpinās iesākto darbu, iesaistot aktivitātēs vēl vairāk pašvaldības un jaunatnes jomas ekspertu, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās.  

 Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                                                         
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                                                             
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

2018-03-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A