Muzeji

Viļānu novadpētniecības muzejs

Viļānu novadpētniecības muzejs

Gluži kā bites Viļānu ģerbonī, mēs nesam „medu” - senatnes, tagadnes un perspektīvās nākotnes laukos uzieto. Muzeja ekspozīciju caurvij pilsētas un novada vēsture, tradīcijas, paražas dažādos vēstures laika posmos. Te ir skatāmi foto oriģināli, arheoloģijas, etnogrāfijas un citu kolekciju krājuma materiāli.

Vadītāja: Margarita Skangale,
Adrese: Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, LV- 4650
Tālrunis: 26476570
E-pasts: 
muzejs-vilani@inbox.lv

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Trešdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Piektdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Sestdiena: Brīvdiena
 • Svētdiena: Brīvdiena

Muzeja pakalpojumu izcenojumi:

 • Ieejas maksa: bērniem, skolēniem, studentiem -0.20 EUR; pieaugušajiem -0.40 EUR
 • Ekskursijas novadīšana pa Viļānu kultūrvēsturiskajiem objektiem -10.00 EUR
 • Viļānu novada bērniem, izglītojošo iestāžu audzēkņiem (PII, skolas) ieeja Viļānu novadpētniecības muzejā un ekskursijas novadīšana pa Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem ir bez maksas. 

Muzejs dibināts 1954.gadā

Viļānu novadpētniecības muzeja misija ir saglabāt Viļānu novada garīgās un materiālās kultūras vērtības, lai sekmētu vietējo iedzīvotāju, īpaši skolēnu, izpratni un interesi par vēsturiskajiem procesiem Viļānu novadā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un bagātinātu Viļānu novada kultūras dzīvi.

Muzejs piedāvā 3 pastāvīgās ekspozīcijas:

 1. Ekspozīcija sastāv no trīs blokiem:
 • Viļānu novads 9. – 12.gs.
 • Viļāni Latvijas pirmās brīvvalsts gados.
 • Izglītība 20.gs. 50. – 80.g.
 1. „Lina sēkliņas stāsts”
 2. „Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos”

Muzejpedagoģiskās programmas dažāda vecuma skolēnu grupām:

 • „Senlatviešu spēka zīmes” (1. – 12.kl.)
 • „Lina sēkliņas stāsts.” (1. – 12.kl.)

 „Senlatviešu spēka zīmes.”

Programma paredzēta 1.-12. klašu skolēniem. Nodarbības ilgums 40, 60 min., latviešu/krievu valodā. Programma sniedz ieskatu par senlatviešu grafiskajām rakstu zīmēm, latvju dievībām, zīmju nozīmi un to skaidrojumu.

„Lina sēkliņas stāsts.”
Programma paredzēta 1. – 12. klašu skolēniem. Nodarbības ilgums 40, 60 min. latviešu/krievu valodā. Balstoties uz pastāvīgo ekspozīciju „Lina sēkliņas stāsts”, tautasdziesmām, pasakām un praktiskām nodarbībām tiek sniegts priekšstats par linu audzēšanas un apstrādes procesiem.

„Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos”

Ekspozīcija sniedz padziļinātu priekšstatu par poļu pētnieces S. Uļanovskas biogrāfiju un viņas 19.gadsimta beigās savākto etnogrāfisko materiālu Viļānu novada teritorijā. Šī ir pirmā un šobrīd vienīgā ekspozīcija Latvijā un arī Polijā, kas veltīta ievērojamai pētniecei S. Uļanovskai.

Pieteikties pa tālr. 26476570;

 

2017-02-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A