KULTŪRAS MINISTRIJA

Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma uzturēšanas un izmantošanas modernizācija

Projekta nosaukums

"Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma uzturēšanas un izmantošanas modernizācija"

Programma

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, programma: ‘’Kultūras mantojums’’

Īstenošanas vieta

Viļānu novadpētniecības muzejs, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

16.05.2013. – 28.12.2013.

Mērķis

Viļānu novada kultūras vērtību saglabāšana, aizsardzība, aktualizēšana un to pieejamības veicināšana.

Galvenās aktivitātes

Iegādāties skapju/plauktu sistēmu krājuma telpai.

Projekta kopējais budžets

1298.42  LVL

Kultūras ministrijas finansējums

1000.00 LVL 

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

298.42 LVL

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-07-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A