KM

Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo krājuma priekšmetu uzglabāšanas un eksponēšanas modernizācija

Projekta nosaukums

"Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo krājuma priekšmetu uzglabāšanas un eksponēšanas modernizācija"

Programma

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, programma: "Kultūras mantojums’’

Īstenošanas vieta

Viļānu novadpētniecības muzejs, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

05.05.2015. – 30.12.2015.

Mērķis

Ekspozīcija, kura sekmē Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma materiālu uzturēšanu un izmantošanu plašai mērķauditorijai, tā attīstot Viļānu novada kultūrvēstures mantojuma pieejamību sabiedrībai, kas savukārt veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību.

Galvenās aktivitātes

  1. Ekspozīcijas izbūve t.sk. vitrīnu, podestu, foto tapešu un fotogrāfiju izgatavošana un uzstādīšana;
  2. Signalizācijas uzstādīšana

Projekta kopējais budžets

10324,28  EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

6824.28 EUR

Kultūras ministrijas finansējums

3500.00 EUR

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-07-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A