Viļānu novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Viļānu novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Atbilstoši Viļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2017.gada 21. marta lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2017.gada 28.marta līdz 19.aprīlim (ieskaitot) izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu 2017.gada 3.jūnija Pašvaldību vēlēšanām.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos:

Novada administratīvā teritorija

Iecirkņa numurs

Iecirkņa adrese

Iecirkņa komisijas locekļu skaits

Viļāni, Viļānu novads

729

Viļānu kultūras nams, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

7

Viļānu pagasts, Viļānu novads

759

Atpūtas un informācijas centrs „Kamenīte”, Kalna iela 11, Jaunviļāni, Viļānu pagatsts, Viļānu novads, LV-4650

7

Viļānu pagasts, Viļānu novads

760

Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650

7

Dekšāres pagasts, Viļānu novads

733

Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4614

7

Sokolku pagasts, Viļānu novads

755

Sokolku pagasta pārvalde, „Gaisma”, Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads. LV-4640

7

Vēlēšanu iecirkņu komisiju kandidātu pieteikšanā jāievēro „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma” 6 panta un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās, novados un pagastos”, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, 6.punkta prasības.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

    1)  kurš prot latviešu valodu;

    2)  kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

    3)  kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

    4)  kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

    5)  kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

      Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1)      reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2)      ne mazāk kā desmit vēlētāju (turpmāk – vēlētāju grupa);

3)      attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017. Normatīvie akti”.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātapieteikumsjāiesniedz Viļānu novada vēlēšanu komisijai pēc adreses: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļānu nov., Viļāni, 1.6 kabinetā Viļānu novada vēlēšanu komisijas loceklei.

Informāciju sagatavoja: Liene Mežatuča
Komisijas priekšsēdētāja

2017-03-29
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A