Aktualitātes

Viļānu novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Atbilstoši Viļānu novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 17. marta lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2014.gada 18.marta līdz 31.martam (ieskaitot) izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos:

Vēlēšanu iecirkņu komisiju kandidātu pieteikšanā jāievēro „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma” 6 panta un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, 6.punkta prasības.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1.  kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; 
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv - Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014, „Tiesību akti, instrukcijas, veidlapas”

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz Viļānu novada vēlēšanu komisijai pēc adreses: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļānu nov., Viļāni, 1.6. kabinetā.

2014-03-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A