Aktualitātes

Viļānu novada vēlēšanu komisijas paziņojums

2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai Viļānu novada vēlēšanu komisija 2013.gada 16.aprīļa komisijas sēdē (protokols Nr.3) apstiprināja Viļānu novada iecirkņu vēlēšanu komisijas sekojošā sastāvā:

ecirkņa numurs

Iecirkņa adrese

Iecirkņa komisijas locekļi

729

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 Mārīte Ikauniece – Komisijas priekšsēdētāja

 

Ineta Kalniņa – Komisijas sekretāre;

Ināra Zepa – Komisijas locekle;

Sanita Tauriņa – Komisijas locekle;

Zelma Tuče – Komisijas locekle;

Anita Dakule – Komisijas locekle;

Iveta Piziča – Komisijas locekle.

759

Informācijas un atpūtas centrs „Kamenīte”, Kalna iela 11, Jaunviļānu ciems, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650 Anna Strode – Komisijas priekšsēdētāja;

 

Irēna Stafecka– Komisijas sekretāre;

Irina Cvetkova– Komisijas locekle;

Sarmīte Strode– Komisijas locekle;

Ināra Dūda – Komisijas locekle;

Vija Sergejeva – Komisijas locekle;

Anita Kiļupe – Komisijas locekle.

760

Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650 Rita Damba– Komisijas priekšsēdētāja;

 

Ārija Strupiša – Komisijas sekretāre;

Ilga Slūka – Komisijas locekle;

Vera Poļakova – Komisijas locekle;

Marija Stafecka – Komisijas locekle;

Ilze Upeniece – Komisijas locekle;

Alla Kozlovska – Komisijas locekle;

733

Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4614 Andris Valenieks – Komisijas priekšsēdētājs;

 

Ināra Juste – Komisijas sekretāre;

Anita Urka – Komisijas locekle;

Anna Latkovska – Komisijas locekle;

Iveta Trokša – Komisijas locekle;

Dzintars Rozentāls – Komisijas loceklis;

Ināra Strušele – Komisijas locekle.

755

Gaisma, Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads, LV-4640 Vija Zavjalova – Komisijas priekšsēdētāja;

 

Ināra Repša – Komisijas sekretāre;

Anita Medvecka – Komisijas locekle;

Aleksandra Bistrova – Komisijas locekle;

Māris Zvīdriņš – Komisijas loceklis;

Jeļena Kvitova – Komisijas locekle;

Anfiza Orlova – Komisijas locekle.

2013-04-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A