Aktualitātes

Viļānu novadā tiek īstenots projekts sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Viļānu novadā tiek īstenots projekts sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Ir noslēdzies vēl viens gads, kura laikā projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” ietvaros Viļānu novadā tika organizēti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā.

Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada aprīļa līdz 2019. gada decembrim. Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs ar mērķi sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Projekta īstenotāji ir iesnieguši pārskatu par projekta ietvaros īstenotajām atbalsta darbībām Viļānu novada pašvaldībā laika periodā no 2017.gada 30.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim (skat. tab.). Dalība Slimību profilakses un kontroles centra organizētajos pasākumos ir bez maksas.

Viļānu novada pašvaldība pateicas aktivitāšu dalībniekiem un aicina arī pārējo iedzīvotājus izmantot piedāvātas iespējas iesaistīties 2019. gadā plānotajos pasākumos, kā arī sekot līdzi aktuālai informācijai novada mājaslapā www.vilani.lv.

Nr.

Pasākums

Datums

Vieta

Dalībnieku skaits

Izlietotais finansējums, EUR*

2018.gads

1.

Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

01.03.2018.

Viļānu Kultūras nams

10

703,54

2.

Izglītojošs pasākums „Veselīga uztura olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu 3. – 4. klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem

12.04.2018.

Viļānu vidusskola

52

593,19

3.

Izglītojošs pasākums „Veselīga uztura olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu 3. – 4. klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem

12.04.2018.

Viļānu vidusskola

30

593,19

4.

Praktiskām nodarbībām par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu

12.04.2018.

Sociālā atbalsta centrs “Cerība”

10

446,74

5.

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

16.04.2018. (1.nod.), 08.05.2018. (2., 3.nod.)

Viļānu vidusskola

26

1 073,81

6.

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

16.04.2018. (1.nod.), 08.05.2018. (2., 3.nod.)

Viļānu vidusskola

15

1 073,81

7.

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

16.04.2018. (1., 2.nod.), 08.05.2018. (3.nod.)

Viļānu vidusskola

33

1 073,81

8.

Izglītojošām rotaļu nodarbībām pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas klašu (5 – 8 gadus veci bērni) izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem

15.05.2018.

Viļānu pilsētas PII

22

380,19

9.

Izglītojošām rotaļu nodarbībām pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas klašu (5 – 8 gadus veci bērni) izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem

15.05.2018.

Viļānu pilsētas PII

17

380,19

10.

Izglītojošām rotaļu nodarbībām pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas klašu (5 – 8 gadus veci bērni) izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem

15.05.2018.

Viļānu pagasta PII „Bitīte”

31

380,19

11.

Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

23.05.2018.

Viļānu Kultūras nams

15

703,54

12.

Izglītojošu pasākumu kopums („Veselības grupa”) iedzīvotāju veselības izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai, ietverot arī mērījumu veikšanu sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanai (ķermeņa masas indeksa, asinsspiediena, glikozes, holesterīna līmeņu ekspres diagnostika)

28.05.2018.

Viļānu kultūras nams

14

2 496,43

13.

Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai

07.07.2018.

Viļānu pilsētas stadions

15

1 821,91

14.

Praktiskām nodarbībām par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu

12.09.2018.

Sociālā atbalsta centrs “Cerība”

6

446,74

15.

Nodarbību (pasākumu) kopumu bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei

13.09.2018. (1.nod.), 14.09.2018. (2.nod.)

Viļānu vidusskola

15

1 504,40

16.

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi pusaudžiem (8. – 9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām

08.11.2018. (1.nod.), 15.11.2018. (2.nod.)

Dekšāres pamatskola

20

930,14

17.

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi pusaudžiem (8. – 9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām

08.11.2018. (1.nod.), 15.11.2018. (2.nod.)

Dekšāres pamatskola

22

930,14

KOPĀ:

353

15 531,96

2019-01-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A