Viļānu novada Sporta skola

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPORTA SKOLA

Direktors: Aleksejs Šlapakovs

Adrese: Liepu iela 2B, Viļāni, Viļānu novads

Tālrunis: 64662219, 28646365

E-pasts: vilanusports@inbox.lv 

Viļānu novada pašvaldības Sporta skola dibināta 2013.gada 30.janvārī. Reālo darbību Sporta skola uzsāka 2013.gada 1.martā. Līdz tam Viļānu novada jaunie sportisti profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas realizēja Rēzeknes novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas ietvaros.

Sporta skolas galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;

  • nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā;

  • nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Skolas īstenotajām profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmām un mācību sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;

  • veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas.

Izglītības programmas: basketbols, futbols, vieglatlētika

Sporta skolas darbinieki: 

Metodiķe: Guna Popova

Vieglatlētikas treneri: Jeļena Tarasova, Ksenija Orlova

Futbola treneri: Andrejs Slavickis, Aleksejs Šlapakovs, Dainis Binders

Basketbola treneris: Raitis Broks

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLAS NOLIKUMS

SPORTA SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

SPORTA SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 (Pdf)

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A