ERAF

Viļānu novada skolu informatizācija

Projekts 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/612

Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma “IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2.apakš­aktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija”

Raksti:

2012-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A