Iepirkumu arhīvs

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/30

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Piedāvājumu iesniegšanas datums

26.09.2018. plkst.14.00

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova, tālruņa Nr. 64662424, e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

 SIA “Ceļu inženieri”

Līgumcena (bez PVN)

 32026,18

Lēmums

 26.09.2018.

Līgums

 08.10.2018.

Piezīmes

 

2018-09-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A