Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības dienas kārtībā - jaunatnes joma

Viļānu novada pašvaldības dienas kārtībā - jaunatnes joma

Viļānu novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotā stratēģiskās partnerības projektā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”. Projekta ietvaros Viļānu novada pašvaldībā darbs ar jaunatni kļūst sistemātiskāks, bet galvenais – arī paši jaunieši izsaka savu viedokli, kā situāciju vajadzētu uzlabot, lai arvien vairāk jauniešu kļūtu aktīvāki un iesaistītos neformālās izglītības aktivitātēs.

Projekts noris no 2016. gada. Katru gadu JSPA tajā iesaista 7 Latvijas pašvaldības. 2018. gada ietvaros iespēju iesaistīties projektā guva Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

“Piedaloties JSPA īstenotajā ilgtermiņa projektā, ieguva gan pašvaldība kopumā, gan arī es personīgi. Sev no jauna atklāju jaunatnes darbības jomu, ieguvu jaunas zināšanas, prasmes, kompetences un iedvesmu. Viļānu novada jauniešu grupa, kas aktīvi vēlas iesaistīties neformālās izglītības pasākumos, ir gatavi celt pilsoniskās izglītības līmeni, attīstīt savstarpējās sadarbības un līdzdalības prasmes. Saņemot kompetentu atbalstu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, esam uzsākuši stabilu darbu Jaunatnes politikas īstenošanā Viļānu novadā. Esam apzinājuši esošo situāciju, uzsākuši pirmos jaunatnes jomas projektus, īstenojuši mācības jauniešiem un pirmo Jauniešu forumu. Tāpat uzsākta Viļānu pašvaldības jaunatnes stratēģijas izstrāde,” galvenos ieguvumus min Iveta Piziča, Viļānu novada pašvaldības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja. Viņa skaidro, ka pirms dalības JSPA projektā, darbs ar jaunatni pašvaldībā tika veikts tikai izglītības un kultūras iestādēs, atbilstoši to kompetencei. Tagad, projektam noslēdzoties, darbs ar jaunatni ir iekļuvis pašvaldības administrācijas dienas kārtībā, ir ieviesti vairāki pilotprojekti, izveidota atbalsta grupa no savas jomas profesionāļiem, jauniešu iniciatīvu grupa, kā arī uzsākta Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde.

Dalībnieki projekta laikā saņēma individuālu atbalstu darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidošanai savā novadā, kā arī piedalījās nacionālās un starptautiskās mācībās, piedalījās starptautiskā konferencē Portugālē, kurā stiprināja savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni, kā arī iesaistījās Eiropas hartas darbam ar jaunatni izstrādē.

Šogad stratēģiskās partnerības projekts turpinās, tādēļ arī šogad pašvaldību pārstāvji varēs pieteikties dalībai JSPA ilgtermiņa projektā. JSPA projekta ietvaros turpinās sniegt atbalstu pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, gan piedāvājot iespēju celt savu kvalifikāciju un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskā vidē, gan nodrošinot supervīzijas un padziļinātu konsultāciju atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanas procesā. Informācija par iespējām tiks  publicēta www.jaunatne.gov.lv. 

Kopumā stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” ir iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldību un dažādu projektā iesaistīto, tostarp 22 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras un to partnerus – Eiropas Jaunatnes forumu, POYWE tīklu, InterCity Youth tīklu un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerību jaunatnes jomā.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sagatavoja: Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente

 

                                                                                                           

2019-02-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A