Iepirkumu arhīvs

Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/17 ERAF

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi 

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā 11.08.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  22.08.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "BaltLine Globe"
Līgumcena (bez PVN)  38047,38
Lēmums  22.08.2017. (Pdf)
Līgums  11.09.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2017-08-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A