ESF

Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.

Projekts 1DP/1.5.3.1.0./10/IPIA/VRAA/087

2010-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A