Iepirkumu arhīvs

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/3

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Pievienotie dokumenti

Līgums (Pdf)

Nolikums (Docx)

Jautājumi (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

26.01.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.02.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

    • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
    • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova, tālruņa Nr. 64662424, e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA “Geo Forest”

Līgumcena (bez PVN)

21398,00

Lēmums

23.02.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

2018-01-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A