Iepirkumu arhīvs

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/16
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 18.06.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.07.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  EUR 21 868,00
Lēmums  08.07.2015.
Līgums

 21.07.2015.

 Vienošanās 28.04.2016. (Pdf)

2015-06-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A