Iepirkumu arhīvs

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/34

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  15.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  29.12.2016. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
  • Zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzņecova, tālrunis: 64662424, lidija.kuznecova@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Latvijasmernieks.lv"

Līgumcena (bez PVN)  21707,00 EUR
Lēmums 29.12.2016.
Līgums 16.01.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2016-12-15
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A