Iepirkumu arhīvs

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Identifikācijas numurs VNP 2014/15
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 05.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.06.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „Ametrs” 
Līgumcena (bez PVN)  EUR 19176,48
Lēmums  25.06.2014.
Līgums  30.06.2014.
Piezīmes  

2014-06-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A