Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu "Aktīvais dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizāciju" "

Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu

Viļānu novada pašvaldība realizē projektu @ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@” (Aktīvais dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) ietvaros. Tā kopējais budžets ir 138 600,00 EUR.

Decembra vidū Viļānu novada pašvaldības projektu vadītāja Karmena Kotāne un Viļānu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Agita Vigupe, atsaucoties uz projektu līdera Villafranca Tirrena pašvaldības (Itālija) aicinājumu, piedalījās četru dienu konferencē, kas tika veltīta kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizēšanas procesam. Šajā tikšanās reizē notika pirmā komunikācija ar projektā iesaistītajām dalībvalstīm no 13 dažādām pašvaldībām un to pārstāvētajām organizācijām:  Itālijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Maltas, Slovākijas, Ungārijas, Grieķijas, Bulgārijas, Spānijas, Horvātijas, Rumānijas.

Viena no būtiskākajām atziņām, kuru nācās secināt, konferencei noslēdzoties – svarīgi ir apzināties, ka pirmkārt jau mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi, un tikai tad seko piederība savai valstij un nācijai. Bet jautājumā par saistību ar katras valsts identitātes saglabāšanu domas dalījās un aktīvs dialogs dalībnieku vidū turpinājās arī neformālās sarunās. Konferences organizatori vairākkārt uzsvēra, cik būtiski ir jaunajā paaudzē nostiprināt uzskatus par aktīvu iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas procesā.

K. Kotāne vizītes laikā Villafranca Tirrena pašvaldībā prezentēja Latviju, Viļānu novada pašvaldību un dalījās projektu vadības pieredzē. A. Vigupe klātesošos konferencē iepazīstināja ar kultūrvēsturisko mantojumu un tā digitalizēšanas procesa aktuālākajām norisēm Latvijā, plānošanas dokumentiem un tendencēm. Salīdzinājumā ar visām projektā pārstāvētajām valstīm, Latvija, Lietuva un Igaunija izceļas ar savu aktīvo un nopietno pieeju kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

Karmena Kotāne, projektu vadītāja
Agita Vigupe, Viļānu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

2019-01-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A